Bidboeken

Kip of ei? Een vaak voorkomend probleem bij de uitbreiding of vernieuwing van een museum: de ambities reiken verder dan de beschikbare middelen. Om financiële ondersteuning te krijgen, is bijna altijd ook een goed idee nodig, een realistisch plan dat aantoont dat de vernieuwing een daadwerkelijke verbetering is en het toekomstperspectief verruimt. Maar voor een ontwerp is geld nodig! Waar begin je?

Museummakers heeft veel ervaring met het opstellen van ‘bidboeken’. Daarin ontwikkelen we samen met de opdrachtgever een inrichtingsconcept, dat we uitwerken in aansprekende visualisaties en – minstens zo belangrijk – onderbouwen met een analyse van de bezoekersgroepen, een basis-communicatieplan en een realistische begroting. De kosten daarvan zijn beperkt terwijl je wel al een goed begin hebt van het vervolgtraject. Bij het aanvragen van verschillende fondsen om de hele vernieuwing te realiseren, kunnen we ook adviseren en ondersteunen en zonodig zelfs de fondsenwerving uitvoeren.